Privacyverklaring Selma Hoitink grafisch ontwerp
Ik vind jouw privacy belangrijk. Daarom zal ik jouw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken.
In deze privacyverklaring vertel ik welke gegevens ik verzamel. Voor vragen kun je contact opnemen met contact@selmahoitink.nl.
Selma Hoitink grafisch ontwerp is een eenmanszaak, gevestigd aan Van Heutszstraat 50, 3531 RS Utrecht. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer  63071096.
Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Ik verwerk je naam en e-mail als je een offerte aanvraag indient. Wanneer ik voor je aan de slag ga verwerk ik ook je vestigingsadres. Ik gebruik deze gegevens om een factuur op te stellen. De wettelijke bewaartermijn hiervan voor de belastingdienst is 7 jaar.
Mocht je een klacht hebben dan gebruik ik jouw naam, e-mail, eventuele andere persoonsgegevens indien jij die verstrekt en inhoud en communicatie over de klacht tot we tot een zo goed mogelijke oplossing zijn gekomen. Na het afhandelen van de klacht verwijder ik deze.  
Als je je hebt ingeschreven voor mijn nieuwsbrief bewaar ik je e-mail en naam. Deze bewaar ik tot jij je uitschrijft, de mogelijkheid daarvoor staat onder elke nieuwsbrief.
Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of geïnteresseerde verkregen omdat jij deze aan mij hebt verstrekt.
Selma Hoitink grafisch ontwerp gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen bewerkersovereenkomst om jouw privacy te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Selma Hoitink grafisch ontwerp en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@selmahoitink.nl.
Back to Top